boorwagen 1

De hiernaast afgebeelde installatie kan een diepte bereiken tot 40 meter met een diameter van 200 mm. De diepte van het grondwater en de grondstructuur bepaald hoe diep een boring gemaakt moet worden.


In de boring wordt een deel filterbuis en een deel blinde buis geplaatst. De diameter van deze buizen kan uiteenlopen van 32 mm tot 160 mm. Wanneer het noodzakelijk is, wordt er onder aan de filter grind geplaatst.

Tijdens het verrichten van de boring bestaat de mogelijkheid om grondmonsters te nemen. Om een x-aantal centimeters wordt er een grondmonster genomen. Hiervan ontvangt u een boorstaat.

De plaats waar de boring verricht wordt, moet toegankelijk zijn voor de hier afgebeelde installatie. Deze installatie is bevestigd op een 4x4 vrachtwagen.

boorwagen 1

Deze boringen kunnen verricht worden voor de volgende doeleinden:

- Beregening van tuinen
- Beregening binnen de agrarische sector
- Brandputten
- Grondonderzoek
- Besproe´ng daken t.b.v. koeling
- Overige watervoorzieningen